null

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 14-07-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

w dniu 14 lipca 2022 r., godz. 18:00

s.328 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały komisji w sprawie treści maila z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie rzekomych nieprawidłowości przy wybieraniu wykonawców przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
  3. Omówienie dokumentów przesłanych przez kontrolowanego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w zakresie realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oraz poprawności konkursów związanych z wynajęciem lokali użytkowych – lata 1.01.2018 r. – 31.12.2021 r.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

/-/Grzegorz Hlebowicz/-/