null

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 15-06-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

w dniu 23 czerwca 2022 r., godz. 18:00

s.301 (mała) w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu kontrolnego ds. „Kontroli realizacji umowy dzierżawy Fortu Sokolnickiego zawartej w dniu 16 kwietnia 2012 r. pomiędzy Urzędem m. st. Warszawy a Konsorcjum Nowy Fort Sokolnickiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie pod kątem rozliczeń, programu kulturalnego oraz stanu obiektu.
  3. Omówienie treści maila z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie rzekomych nieprawidłowości przy wybieraniu wykonawców przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                                                                       Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

  /-/Grzegorz Hlebowicz/-/

Zaproszeni goście:

  • Pani Renata Kozłowska - Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st.  Warszawy
  • Pan Paweł Tęcza – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
  • Pani Justyna Błaszkiewicz – Naczelnik Zamówień Publicznych Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
  • Mieszkanka
  • Mieszkaniec