null

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 20.10.2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD

posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 20 października 2022 r., godz. 18:00

s.328 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
  3. Kontynuacja kontroli Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w zakresie realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oraz poprawności konkursów związanych z wynajęciem lokali użytkowych – lata 1.01.2018 r. – 31.12.2021 r.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
 /-/Grzegorz Hlebowicz/-/

Zaproszeni goście:
Pan Krystian Ciećka – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomości Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy