null

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 25-11-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

w dniu 25 listopada 2021 r., godz. 18:00 (czwartek)

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

ul. Słowackiego 6/8 s. 328

 

 

 

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Powołanie zespołu kontrolnego ds. kontroli „Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w zakresie realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oraz poprawności konkursów związanych z wynajęciem lokali użytkowych”.
  3. Opracowanie planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na 2022 rok.
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

/-/Grzegorz Hlebowicz