null

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 27-05-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 maja 2021 r., godz. 17.00 tryb zdalny

 Porządek obrad:

  1.  Przyjęcie porządku obrad.
  2.  Kontynuacja prac Zespołu Kontrolnego do spraw realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz usytuowanego przy Pl. Grunwaldzkim” – lata 2017-2020, oraz zgodności z przeprowadzonymi uprzednio konsultacjami społecznymi.
  3.  Sprawy różne, wolne wnioski.
  4.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Grzegorz Hlebowicz /-/