null

Posiedzenie Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego - 06-07-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 6 lipca 2021 r., godz.18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala nr 328, ul. Słowackiego 6/8

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Procedura nadawania nazw obiektom miejskim w Warszawie
  • Uchwała nr LV/1383/2017 Rady m.s.t Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nazewnictwa obiektów miejskich (wraz z wytycznymi)-informacja.
  •  Kwestia nazw dotyczących Żoliborza w Banku Nazw m.st. Warszawy oraz obiektów na terenie Dzielnicy, wymagających nazwania –dyskusja.
 3. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w/s nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (Skwer Piotra Perkowskiego) – opinia.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego
/-Adam Buława-/ 

Zaproszeni goście:

 • Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Małgorzata Łowkis – Przybytniak- p. o Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl