null

Posiedzenie Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego - 15-11-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego

w dniu 15 listopada 2021 r., godz. 18:00 (PONIEDZIAŁEK)

w trybie zdalnym

 

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania  nazwy placowi na Żoliborzu imienia Andrzeja Wajdy –opinia komisji.
 3. Miejsca Pamięci Narodowej oraz Pomniki na terenie Dzielnicy Żoliborz:
  • informacja dotycząca opieki nad w/w obiektami przez Wydziały: Kultury i Promocji oraz Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz,
  • kwestia opieki nad otoczeniem Pomnika 27 DP AK przy Skwerze Wołyńskim.
 4. Omówienie inicjatywy nazwania bezimiennych obiektów miejskich na terenie Żoliborza – dyskusja, ustalenie sposobu postępowania.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Samorządności i Dialogu Społecznego

/-/Adam Buława

 

 

 

 

 

Zaproszeni goście:

 • p. Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • p. Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • p. Małgorzata Łowkis-Przybytniak – p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz
 • p. Paweł Tęcza – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl