null

Posiedzenie Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego - 16-12-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisja Samorządności i Dialogu Społecznego

w dniu 16 grudnia 2021 r.,

godz. 18:00 (CZWARTEK)

Posiedzenie w trybie zdalnym

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (Skwer Andrzeja Wajdy).
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Samorządności i Dialogu Społecznego

/-/Adam Buława

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszeni goście:

  • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Paweł Michalec
  • p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji – p. Małgorzata Łowkis-Przybytniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa

SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl