null

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 13-05-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 13 maja 2021 r., godz. 18.00 (CZWARTEK)

PORZĄDEK  OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 13 maja 2021 r., godz. 18.00 (CZWARTEK)

POSIEDZENIE ZDALNE

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  1. Rozpatrzenie skargi z dnia 26 marca 2021 r. na działanie dyrektora Dyrektora Przedszkola nr 197 przy ul. Popiełuszki 3A (CRSiW nr 326/2021).
  1. Sprawy różne, wolne wnioski.
  1. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
/-Anna Świeżawska-/

Osoby zaproszone:

  • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz – p. Renata Kozłowska
  • Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania – p. Artur Nawrot
  • Radca Prawny Urzędu Dzielnicy Żoliborz
  • Autor skargi