null

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 14-10-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK  OBRAD posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14 października 2021 r., godz. 17.30 posiedzenie zdalne      

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skargi z dnia 23 sierpnia 2021 r. na działanie Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
/-Anna Świeżawska-/

Osoby zaproszone:

  • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – p. Paweł Michalec
  • Wiceburmistrz Dzielnicy Żoliborz – p. Renata Kozłowska
  • Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz – p. Zdzisława Frydrych
  • Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz – p. Artur Nawrot
  • Radca Prawny Urzędu Dzielnicy Żoliborz
  • Autor skargi