null

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 14-06-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Skarg Wniosków i Petycji

14 czerwca 2022 r.

godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, sala 328

 

 

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skargi z dnia 16 maja 2022 r. na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Felińskiego 15 w Warszawie.
  3. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Przewodnicząca

Komisji Skarg Wniosków i Petycji

/-/Anna Świeżawska

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszeni goście:

  • Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pan Artur Nawrot - Naczelnik Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pan Andrzej Wyrozembski  – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Limanowskiego
  • Radca Prawny Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Skarżący