null

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia - 23-06-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA  23 czerwca 2021 r. (ŚRODA) godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8 s. 328

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Perspektywy utworzenia na Żoliborzu punktu dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia
/-/ Dorota Klejn

 

 

 

 

 

 

Zaproszeni goście:

  • Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pani Alicja Tyc–Żardecka - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
  • Pan Jarosław Gnioska - Dyrektor Centrum Alzheimera

 

 

 

 

 

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl