null

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Zdrowia i Kultury - 13-06-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury

w dniu 13 czerwca 2022 r., godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, sala 328

 

 

 

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie oraz podjęcie uchwały komisji  dot. projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia Warszawskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027.
  3. Sprawy różne wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Przewodnicząca

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury

/-/Dorota Klejn/-/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszeni goście:

  • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy - p. Renata Kozłowska
  • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Alicja – Tyc Żardecka
  • Przedstawiciel Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy