null

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Zdrowia i Kultury - 13-09-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury

13 września 2022 r. godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s.328

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedstawienie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Żoliborskiego Domu Kultury.
  3. Przedstawienie założeń programowych Żoliborskiego Domu Kultury.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący

Komisji Spraw Społecznych Zdrowia i Kultury

/-/Wiktor Jasionowski

Zaproszeni goście:

  • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Paweł Michalec
  • Dyrektor Żoliborskiego Domu Kultury – p. Iwona Mirosław-Dolecka
  • Autor koncepcji architektonicznej – p. Radosław Guzowski
  • p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji – p. Małgorzata Łowkis-Przybytniak