null

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Zdrowia i Kultury - 13-12-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury

w dniu 13 grudnia 2021 r.

godz. 18:00 (PONIEDZIAŁEK)

Posiedzenie w trybie zdalnym

 

 

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rok 2022 pod patronatem Haliny Skibniewskiej.
  3. Plan pracy Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w obszarze kultury w roku 2022.
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Komisji Spraw Społecznych,

Zdrowia i Kultury

/-/Wiktor Jasionowski

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszeni goście:

  • p. Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
  • p. Małgorzata Łowkis-Przybytniak - p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji

 

 

 

 

 

 

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl

  • Transmisja z obrad - link