null

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury - 18-08-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 18 sierpnia 2021 r., godz. 17:00 (ŚRODA)

Posiedzenie w trybie zdalnym

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Żoliborski Dom Kultury w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 4. Plan pracy komisji w obszarze kultury na drugą połowę 2021 roku.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych,
Zdrowia i Kultury
/-/Dorota Klejn

 

 

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Paweł Michalec
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Renata Kozłowska
 • Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych – p. Tomasz Pactwa
 • Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Rady m.st. Warszawy – p. Agnieszka Wyrwał
 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Bożena Golon
 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – p. Alicja Tyc-Żardecka
 • p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji – p. Małgorzata Łowkis-Przybytniak

 

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl  do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl