null

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury - 18-10-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia I Kultury

na dzień 18 października 2021r., godz. 18:30

Tryb zdalny

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opis sytuacji zdrowotnej mieszkańców Żoliborza na podstawie badań własnych oraz przeprowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa. 
 3. Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych
  na terenie dzielnicy Żoliborz.
 4. Realizacja szczepień przeciwko COVID-19 na Żoliborzu.
 5. Sytuacja kadrowa SPZZLO, omówienie aktualnego czasu oczekiwania na wizytę u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i innych specjalistów, a także czasu oczekiwania na badania w żoliborskim SPZZLO.
 6. Wydanie opinii do projektu programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025.
 7. Zakończenie posiedzenia.

    Przewodnicząca Komisji

     Spraw Społecznych, Zdrowia I Kultury

          /- Dorota Klejn -/

Zaproszeni goście:

 • Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Alicja Tyc-Żardecka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
 • Pani Małgorzata Zaława-Dąbrowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
 • Pani Bożena Golon – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Elżbieta Błaszczak – Przewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 

Transmisja z obrad link zoliborz.esesja.pl