null

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury - 25-10-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury

w dniu 25 października 2021 r.

godz. 17:00 (PONIEDZIAŁEK)

Posiedzenie w trybie zdalnym

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Żoliborskie tradycje teatralne - Teatr Żeromskiego. Rys historyczny.
  3. Festiwal Sztuka Ulicy - dotychczasowa działalność, możliwość współpracy.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący
Komisji Spraw Społecznych,
Zdrowia i Kultury
/-/Wiktor Jasionowski

Zaproszeni goście:

  • p. Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
  • p. Małgorzata Łowkis - p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji
  • p. Dariusz Jarosiński - Dyrektor artystyczny Festiwalu Sztuka Ulicy