null

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury - 26-09-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek Obrad

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury

26 września 2022 r., godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, s. 328

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy dotyczącej projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2022-2024.
  3. Sprawy różne wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury

/-/ Dorota Klejn

Zaproszeni goście:

  • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Renata Kozłowska
  • Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych – p. Tomasz Pactwa
  • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – p. Alicja Tyc-Żardecka