null

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Zdrowia i Kultury - 28-02-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury

28 lutego 2022 r.

godz. 18:00

Tryb zdalny

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025.
 3. Imprezy plenerowe organizowane przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – dyskusja.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca

Komisji Spraw Społecznych Zdrowia i Kultury

/-/Dorota Klejn

Zaproszeni goście:

 • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Tomasz Pactwa – Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy
 • Pani Bożena Golon – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Małgorzata Łowkis-Przybytniak – p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 • Pani Alicja Tyc-Żardecka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Wiesław Grzejszczak - Przewodniczący Dzielnicowego Zespołu Żoliborz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl