null

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury - 30-05-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury

w dniu 30 maja 2022 r., godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, sala 328

 

 

 

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie oraz podjęcie uchwały komisji  w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy za rok 2021”.
 3. Omówienie dostępu do kinematografii dla żoliborskich seniorów.
 4. Analiza dokumentu „Polityka Kulturalna” oraz dyskusja nad możliwościami, które tworzy dla Żoliborza.
 5. Dyskusja w sprawie oddolnych miejsc kultury.
 6. Sprawy różne wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Przewodnicząca

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury

/-/Dorota Klejn/-/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy – p. Paweł Michalec
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy - p. Renata Kozłowska
 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Alicja – Tyc Żardecka
 • Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p.Małgorzata Łowkis- Przybytniak
 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy – p. Bożena Golon