null

[Posiedzenie odwołane] Posiedzenie Komisji Trójstronnej - 26-01-2022 r. II część posiedzenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

II części wspólnego posiedzenia

Komisji Ładu Przestrzennego

Komisji Edukacji i Sportu

oraz

Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego

w dniu 26 stycznia 2022 r., godz. 18:00 (ŚRODA)

tryb zdalny

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o przebiegu prac koncepcyjno- projektowych nad zagospodarowaniem nieruchomości miejskiej przy ul. Potockiej 1, przedstawienie i omówienie propozycji rozwiązań projektowo- funkcjonalnych (punkt omówiony)
 3. Omówienie przebiegu konsultacji z klubami sportowymi aktualnie korzystającymi z obiektów OSiR,  prezentacja ich stanowisk.
 4. Omówienie przebiegu konsultacji projektów koncepcyjnych z mieszkańcami przedstawienie uwag.
 5. Omówienie i przyjęcie projektu stanowiska Rady Dzielnicy wyrażającego oczekiwania radnych w/s rewitalizacji i zagospodarowania terenu OSiR Żoliborz. 
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego

/-/ Donata Rapacka

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Sportu

/-/Marcin Kozaczuk

Przewodniczący Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego

/-/Adam Buława

 

Zaproszeni goście:

 • p. Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • p. Renata Kozłowska –Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • p. Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • p. Urszula Markiewicz-Cachro – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • p. Maria Szwałko – Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • p. Janusz Samel - Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
 • p. Michał Krasucki – Stołeczny Konserwator Zabytków
 • p. Michał Szpakiewicz - Dyrektor OSiR Żoliborz
 • p. Rafał Giersz – przedstawiciel Firmy Chapman Taylor International Services, któremu zlecono opracowanie projektu zagospodarowania terenu OSiR
 • Przedstawiciele klubów sportowych korzystających z obiektów przy ul. Potockiej 1

 

 

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl

Osoby pragnące śledzić przebieg posiedzenia, mogą to zrobić za pośrednictwem Portalu Mieszkańca: zoliborz.esesja.pl

 • Transmisja z obrad - link