null

Powołujemy przedszkole i szkołę podstawową przy ul. Anny German

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wizualizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Anny German

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przyjął w czwartek, 29 kwietna uchwałę w sprawie wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o powołanie Przedszkola nr 466 i Szkoły Podstawowej nr 396 przy ul. Anny German. To kolejny milowy krok, dzięki któremu przyśpieszą prace nad otwarciem dwóch nowych placówek dydaktycznych dla dzieci na Żoliborzu.

Proces uruchamiania placówek edukacyjnych jest kilkuetapowy. Powołanie Szkoły Podstawowej nr 396 pod adresem Anny German 5A i Przedszkola nr 466 przy ul. Anny German 5 pozwoli na wybranie dyrektorów, którzy rozpoczną rekrutację nauczycieli i personelu administracyjno-pomocniczego. Konieczne jest kompletne wyposażenie szkoły, dopełnienie formalności związanych z odbiorami końcowymi budynku przez wszystkie właściwe służby i upewnienie się, że obie placówki są bezpieczne i w pełni gotowe na rozpoczęcie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz przyjęcie dzieci.

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego zgodnie z obowiązująca umową powinna zakończyć się do 31 sierpnia 2021 roku. W maju ogłoszony stanie przetarg na wyposażenie placówek w meble, multimedia, komputery i inny niezbędny sprzęt. Równolegle, po powołaniu Przedszkola nr 466 i Szkoły Podstawowej nr 396 oraz wybraniu dyrektorów, prowadzona będzie rekrutacja personelu pedagogicznego i administracyjnego.

- Zaplanowane działania i prace, które musimy wykonać, aby dobrze przygotować przedszkole i szkołę do otwarcia niosą za sobą jeszcze zbyt wiele zmiennych. Zawsze dużą niewiadomą jest realizacja odbiorów końcowych budynku przez właściwe służby. Zakładamy, że w pierwszej kolejności uda nam się uruchomić przedszkole oraz klasy 1-3, ale musimy liczyć się z tym, że dzieci rozpoczną naukę w nowej placówce już w trakcie roku szkolnego. Możliwe, że będzie to nawet w grudzień 2021 roku – mówi Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy.

Otwarcie zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German odciąży Szkołę Podstawową nr 92, która obecnie jest szkołą rejonową dla stale powiększającego się Żoliborza Południowego i umożliwi  przejście pozostałych szkół w tryb jednozmianowy.

W nowej szkole podstawowej w systemie jednozmianowym będzie mogło uczyć się ok. 800 dzieci. Utworzonych zostanie 31 oddziałów klas I-VIII dla 775 dzieci oraz 1 oddział przedszkolny dla 25 dzieci. Natomiast w przedszkolu znajdzie się 6 oddziałów dla 150 dzieci. W obu placówkach ma być zatrudnionych blisko 180 osób personelu, z tego ponad 130 nauczycieli.

Uczniowie szkoły będą mieli do dyspozycji 33 sale lekcyjne, w tym 11 z zapleczem (laboratorium i/lub przechowywanie materiałów); pracownie przedmiotowe np. informatyczna, meteorologiczna, astronomiczna, językowa; dwie sale gimnastyczne z zapleczem, siłownię, halę sportową, aulę, bibliotekę, stołówkę, szatnie, sanitariaty. Placówka wyposażona będzie także w gabinety administracyjne, pokój dla nauczycieli, pomieszczenia gastronomiczne, w tym kuchnię z zapleczem oraz pomieszczenia techniczne. W przedszkolu znajdą się pomieszczenia dla 6 grup przedszkolnych wraz zapleczem.

Cały kompleks został tak pomyślany, aby jednocześnie pełnić także funkcję lokalnego centrum kultury. Dwupoziomowa biblioteka, po godzinach pracy szkoły będzie dostępna dla mieszkańców, a zaplanowana na drugim poziomie 230m aula, może być wykorzystywana do spotkań i innych eventów kulturalnych. Natomiast całe zewnętrzne zaplecze sportowe zewnętrzne wraz z siłownią plenerową udostępniane będzie mieszkańcom w ramach miejskiego programu Otwartych boisk szkolnych.