null

Próbna ewakuacja w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Próbna ewakuacja w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz

W piątek przed południem odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne pracowników i klientów przebywających w budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Celem przeprowadzonych ćwiczeń było przypomnienie zasad oraz praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z budynku w wyniku zagrożenia.

Ćwiczenia zostały zrealizowane zgodnie z zakładanymi celami:

  • sprawdzenie przygotowania pracowników do właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia;
  • sprawdzenie realnego czasu ewakuacji i procedur ewakuacyjnych urzędu;
  • sprawdzenie dróg dojazdowych oraz dróg pożarowych na terenie obiektu.

Cała akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie, a wyznaczeni koordynatorzy dopilnowali, aby wszyscy bezpiecznie opuścili obiekt. Wszystkie osoby obecne w urzędzie sprawnie opuściły budynek i zgodnie z przewidzianym planem ewakuacji udały się na miejsce zbiórki.

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji w Urzędzie Dzielnicy  Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8 (praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w obiekcie) odbyło się na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.