null

Prowadzenie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji w zakresie prawa, skierowanych do mieszkańców dzielnicy Żoliborz w 2017r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie