null

Prowadzenie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz porad i konsultacji z zakresu uzależnień jako specjalista terapii uzależnień w 2017r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie