null

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Czarno białe zdjęcie na pierwszym planie zaciśnięta pięść, po lewej stronie widać siedzącą, patrzącą w ziemię dziewczynkę.

Informacja na temat placówek miejskich i zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na stronie: https://wsparcie.um.warszawa.pl/gdzie-znalezc-pomoc-2 znajdą Państwo zaktualizowane na 2022 rok projekty pomocowe dla mieszkańców w trudnej sytuacji dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym ofertę wybranych placówek miejskich oraz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na zlecenie m.st. Warszawy, ofertę pomocową dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej, ofertę pomocową dla osób doznających oraz stosujących przemoc w rodzinie oraz adresy placówek Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie.