null

Przystosowanie sali lekcyjnej nauczania ogólnego nr 317

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przystosowanie sali lekcyjnej nauczania ogólnego nr 317 do nauczania zawodu i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz adaptacji pomieszczenia studia telewizyjnego i WC na magazyn narzędzi, aparatów elektrycznych i przyrządów pomiarowych w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7 na potrzeby Zespołu Szkół nr 28 w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Załączniki:

Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
Telefon: 22 443 89 47
Fax: 22 443 90 04
E-mail: zzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
Data ogłoszenia: 2016-11-08
Termin składania ofert: 2016-11-24
do godziny: 08:45