null

Rada Seniorów Dzielnicy Żoliborz

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Seniorów Dzielnicy Żoliborz  działa w oparciu uchwałę Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nr 109/XXIII/2016 z dnia 18 października 2016 r. z późn. zm oraz Art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Rada Seniorów Dzielnicy Żoliborz zajmuję się zapobieganiem i przełamywaniem marginalizacji seniorów; wspieraniem aktywności ludzi starszych w obszarze edukacji, kultury i sportu; profilaktyką i promocją zdrowia u seniorów; przełamywaniem stereotypów ma temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu i pozytywnego wizerunku.

Członkowie Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz reprezentują interesy osób starszych utrzymują stałą więź przez kontakt z wyborcami, zbierając ich wnioski opinie i postulaty.

Skład Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz:

Radni:

  • Błaszczak Elżbieta – Przewodnicząca Rady Seniorów
  • Szwarc Elżbieta – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
  • Gruszczyńska Anna
  • Grzegorski Krzysztof
  • Łepecki Jan
  • Pieńkowska Sławomira
  • Piotrowski Wojciech
  • Wypyski Krzysztof
  • Zienkiewicz Wiesław

Delegaci do Warszawskiej Rady Seniorów:

  • Elżbieta Błaszczak

Kontakt: