null

Realizujemy przygotowania do przebudowy ulicy Przasnyskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na pierwszym planie ulica z częściowo popękanym asfaltem i krzywiznami, natomiast za nią widoczne wysokie drzewa i szeroki pas zieleni.

Ogłoszony w czerwcu przetarg na wykonanie projektu przebudowy ulicy Przasnyskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera, a następnie na ich wykonanie został unieważniony. Złożone przez zainteresowanych wykonawców oferty były wyższe niż środki finansowe zabezpieczone na ten cel przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Trwają obecnie prace nad zwiększeniem budżetu na realizację tego zadania i ogłoszeniem kolejnego przetargu.

Przebudowa ulicy Przasnyskiej na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera realizowana ma być w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania koncepcji architektonicznej przebudowy ulicy Przasnyskiej, która następnie zostanie skonsultowana z mieszkańcami.
 
W kolejnym etapie wykonany zostanie ostateczny projekt przebudowy uwzględniający zebrane wnioski, uwagi i wytyczne, a następnie wraz z nim przygotowana będzie kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowa.
 
- Wobec planowanych zmian na ulicy Przasnyskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera planujemy działania podobne do tych, które przeprowadziliśmy przy planowaniu przebudowy drugiego odcinka ulicy Śmiałej. Wtedy koncepcję zaprezentowaliśmy i skonsultowaliśmy z mieszkańcami podczas wspólnego spaceru, a obecnie - zgodnie z ich oczekiwaniami - wyłoniony w przetargu wykonawca przygotowuje finalny projekt – zwraca uwagę Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 
Należy wyjaśnić, że zamieszczony w internecie na platformie zamówień publicznych m.st. Warszawy i załączony do programu funkcjonalno–użytkowego (PFU) rysunek był opracowaniem technicznym, adresowanym do potencjalnych wykonawców. Sporządzony został wyłącznie na potrzeby oszacowania kosztów inwestycji oraz przybliżonego zilustrowania zakresu zadań, co nie jest możliwe do określenia jedynie w formie opisowej. Nigdy nie był i nie będzie on projektem wykonawczym.
 
Zgodnie z założeniami zapisanymi w PFU wykonawca będzie miał za zadanie zrealizowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” m.in. opracowania koncepcji rozwiązania projektowego przebudowywanej ulicy i skrzyżowań, uzyskania potrzebnych opinii, opracowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Przasnyskiej i jej skrzyżowań wraz z sieciami uzbrojenia terenu oraz uzyskanie potrzebnych uzgodnień. Zobowiązany jest przy tym do  spełnienia wymagań wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i poszanowania istniejącego drzewostanu.