null

Remont placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Przedszkola nr 130 przy ul. Suzina 4.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Załączniki:

Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
Telefon: 22 4438952
Fax: 22 56 01 367
E-mail: zzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
Data ogłoszenia: 2016-10-18
Termin składania ofert: 2016-11-03
do godziny: 08:45