null

Rok na Żoliborzu – dynamiczne przyśpieszenie inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rok 2019 upłynął w dzielnicy Żoliborz pod znakiem intensywnego rozwoju inwestycji. Rozpoczęto budowę nowego zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German, ruszyły przygotowania do budowy zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Ficowskiego, rozbudowywana jest szkoła podstawowa nr 65 przy ul. Mścisławskiej. Wyremontowano ul. Felińskiego, a w trakcie jest przebudowa ul. Rydygiera.

Zaangażowanie wydatków majątkowych na początku grudnia wynosiło 98,25 proc., a wykonanie blisko 83 proc. Warto zwrócić uwagę, że w całym 2018 roku realizacja zadań inwestycyjnych zamknęła się na poziomie niewiele ponad 50 proc. Co więcej, w 2019 roku udało się pozyskać znaczne środki finansowe na wiele inwestycji, bez których realizacja obecnie prowadzonych prac nie byłaby możliwa.

Doskonałym przykładem przyśpieszenia inwestycji w dzielnicy Żoliborz jest budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German. Zarząd dzielnicy w 2019 roku pozyskał na ten cel dodatkowe 4 mln zł (2 mln zł na 2020 roku i 2 mln zł na 2021 rok). Koszt całej inwestycji to 49 mln 466 tys. zł. Umowa została podpisana w marcu br., a jej zakończenie planowane jest w listopadzie 2021 roku. Nowy obiekt ma pomieścić blisko 1000 uczniów (ok. 800 dzieci w szkole podstawowej i dla 150 dzieci w przedszkolu) oraz 150 osób personelu. Uczniowie, oprócz swoich pomieszczeń klasowych, będą mieli do dyspozycji również pracownie. Cały kompleks został tak pomyślany (z biblioteką i salą), aby jednocześnie pełnić także funkcję lokalnego centrum kultury.

Dodatkową kwotę 3,5 mln zł udało się pozyskać na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej. Umowę na budowę nowego budynku szkolnego, który ma pomieścić 225 dzieci i 20 osób personelu podpisano w kwietniu br., a cała inwestycja kosztować będzie 12 mln 300 tys. zł. Nowy budynek poza salami szkolnymi ma pomieścić także pomieszczenia zaplecza kuchennego typu cateringowego tj. świetlicę-aneks jadalny, rozdzielnię posiłków i zmywalnię. Wybudowany zostanie także plac zabaw dla dzieci. W przyszłym roku (2020) ogłoszony zostanie przetarg na wyposażenie tego budynku. Szkoła przy ul. Mścisławskiej doczekała się także modernizacji akustycznej sali gimnastycznej. Dodatkowe środki, które na ten cel pozyskał nowy zarząd to blisko 530 tys. zł (koszt modernizacji - 523.366 zł).

O cztery sale lekcyjne powiększyła się we wrześniu Szkoła Podstawowa nr 68. Wybudowano je w technologii modułowej, a cały proces od podpisania umowy do rozpoczęcia pierwszych lekcji, zajął niecałe pół roku.

W listopadzie uruchomiony został proces realizacji zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Ficowskiego. Rozstrzygnięty został przetarg na projekt i na realizację inwestycji pozyskano działkę z terenu sąsiedniej dzielnicy Woli. Nowa placówka ma pomieścić 200 dzieci przedszkolnych i 150 żłobkowych oraz 70 osób personelu. Chcielibyśmy, aby dzieci skorzystały z tej placówki już w 2022 roku.

Budowa, rozbudowa i modernizacja placówek oświatowo-wychowawczych to tylko cześć realizowanych przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz inwestycji. Duży nacisk położono także na inwestycje drogowe i ochronę zieleni. Były, i są to obszary działań zarządu na które szczególne zwracali uwagę mieszkańcy dzielnicy. Największe oczekiwania dotyczyły przebudowy ulicy Rydygiera i zachowania rosnących wzdłuż niej starych drzew. Przeprowadzone w 2019 roku konsultacje z mieszkańcami doprowadziły do zmiany pierwotnego - jeszcze z 2017 roku - planu remontu i dokonano etapowania inwestycji. Prace podzielono na tzw. część drogową, która ma zakończyć się w czerwcu 2020 roku oraz następującą po niej realizację projektu zieleni. Warto podkreślić, że mieszkańcom zależało na zmianie pierwotnego projektu zieleni i nasadzenia wysokich drzew (platanów), więc zgodnie z ich oczekiwaniami zmieniony został plan nasadzeń. Udało się zachować 9 z obecnie rosnących tam drzew, a wzdłuż drogi posadzonych zostanie 35 nowych dużych drzew – platanów. Zieleń wzdłuż ulicy Rydygiera uzupełniona będzie także o ponad 4200 krzewów liściastych.

Także w 2019 roku wprowadzono do planu remont ul. Felińskiego. Na ten cel zarząd dzielnicy pozyskał prawie milion złotych (932.431 zł). Prace remontowe przeprowadzono na długości 228 metrów i szerokości 9m, na odcinku od al. Wojska Polskiego do Gen. J. Zajączka. Roboty przygotowawcze zostały rozpoczęte w połowie sierpnia, a ulicę otwarto dla samochodów 30 października. Ulica zyskała także dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na czwartkowej sesji Rady Miasta m.st. Warszawy, zatwierdzony został budżet miasta, w tym dzielnicy Żoliborz na 2020 rok. W dzielnicy Żoliborz w przyszłym roku realizowane będą dodatkowe zadania związane z realizacją dwóch rond: na rogu ul. Przasnyskiej i Rydygiera oraz na skrzyżowaniu ulic Przasnyskiej i Krasińskiego.

Rada Miasta przyznała także środki na realizacje prac związanych z poprawą warunków lokalowych osób przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy (ŚDS). O środki na projekt i realizację ŚDS władze dzielnicy zabiegały od kilku lat, w roku 2020 będzie można przystąpić do tak oczekiwanych przez wszystkich prac. Dzielnica Żoliborz otrzymała także 200 tys. zł na nowe nasadzenia i utrzymanie zieleni w dzielnicy.

Prezentacja ppt – Inwestycje w dzielnicy Żoliborz 2019 (tutaj link do prezentacji)

78844936 2614137195338514 804973971891027968 n

Rozbudowa SP Nr 68 ul. Or Ota 5 w technologi modułowej

SP nr 65 przy ul. Mscisławskiej 1

 SP nr 65 przy ul. Mścisławskiej

SP nr 65 przy ul. Mscisławskiej 1 2

 SP nr 65 przy ul. Mścisławskiej

Zespol szkolno przedszkolny na ul. Anny German

Zespól szkolno-przedszkolny na ul. Anny German

Zespol szkolno przedszkolny na ul. Anny German 2

Zespól szkolno-przedszkolny na ul. Anny German

ul. Felinskiego remont 1

ul. Felińskiego - remont

ul. Felinskiego remont 2

 ul. Felińskiego - remont

ul. Rydygiera remont 1

ul. Rydygiera - remont

ul. Rydygiera remont 2

 ul. Rydygiera - remont