null

Ruszamy z projektem budowy ulicy Ficowskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie. Zbliżenie na dziurawy asfalt na drodze, płyty, fragment ulicy bez asfaltu, kałużę.

Podpisaliśmy umowę na projekt budowy ulicy Ficowskiego, która ma m.in. prowadzić do nowego zespołu żłobkowo-przedszkolnego powstającego na jej południowym krańcu. Jednocześnie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A wykonywany będzie projekt przebudowy magistrali wodociągowej, która znajduje się pod przebudowywaną ulicą. Całość dokumentacji ma być gotowa w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Umowa podpisana została z datą 29 listopada 2023 roku. Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem ma objąć odcinek ul. Ficowskiego od skrzyżowania z ul. Szamocką i ul. Kaliny Jędrusik do skrzyżowania projektowanych dróg 11KD-D i 12KD-D, wraz z tym skrzyżowaniem i z połączeniem z drogą 12 KD-D. Przebudowa ul. Ficowskiego zapewni obsługę komunikacyjną dla projektowanego zespołu żłobkowo – przedszkolnego, ale też poprawi komfort dojścia i dojazdu do budynku przy ul. Ficowskiego 6. Obecnie mieszkańcy częściowo muszą się poruszać po zdegradowanych płytach chodnikowych i płytach typu „MON”. Długość przeznaczonego do przebudowy odcinka drogi to około 250 m.

Projektant jednocześnie ma opracować dokumentację potrzebną do przebudowy magistrali wodociągowej znajdującej się w ul. Ficowskiego na odcinku od skrzyżowania w ul. Szamockiej do ul. Stanisława Dygata.

Rozpoczynamy kolejny ważny etap rozwoju naszej dzielnicy. Niecodziennie podpisujemy trójstronną umowę na inwestycję, która nie tylko poprawi infrastrukturę drogową, ale jednocześnie pozwoli na modernizację istotnej infrastruktury miejskiej w tym samym czasie. Dzięki współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji wraz z projektem przebudowy ulicy realizowany będzie projekt przebudowy magistrali wodociągowej, a następnie skoordynowane zostaną także same prace drogowe. Dążymy do stworzenia kompleksowego, funkcjonalnego i nowoczesnego środowiska życia w naszej dzielnicy, a dzięki współpracy z MPWiK realizowane w przyszłości prace budowlane będą mniej uciążliwe dla  mieszkańców – mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Jakie prace obejmie przebudowa ulicy Ficowskiego?

W części dotyczącej prac zlecanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przygotowywany projekt wraz z kosztorysem ma objąć budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów do posesji oraz miejsc postojowych. Wykonana ma być także dokumentacja dotycząca budowy odwodnienia ulicy, oświetlenia z uwzględnieniem wymiany kabli oświetleniowych, słupów i opraw oświetleniowych oraz przebudowę obcych urządzeń infrastruktury technicznej, które mogą  kolidować z budową drogi.

Co z zielenią?

Niezbędnym elementem przygotowywanego projektu ma być także urządzenie zieleni przyulicznej. Wykonawca zobowiązany został do wykonania inwentaryzacji zieleni wraz z oceną zdrowotną stanu zadrzewienia. Na tej podstawie ma zostać sporządzona dokumentacja uwzględniająca możliwe kolizje z inwestycją, a co za tym idzie ewentualną wymianą drzew i propozycję nasadzeń kompensacyjnych.

Projekt ma również uwzględniać postawienie elementów małej architektury, jak ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe.

Wykonawcą projektowo-kosztorysowej budowy ul. Ficowskiego oraz przebudowy magistrali wodociągowej realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. została spółka AKONSULT. Zasady podziału zadań i rozliczeń podpisanej trójstronnej umowy zawarte zostały w osobnym porozumieniu Dzielnicą Żoliborz a MPWiK. Koszt przygotowania całej dokumentacji to 390 000 zł.

Inwestycja ta umożliwi w przyszłości dalszą rozbudowę ulicy, w tym także połączenia z dzielnicą Wola.

Zdjęcie. Zbliżenie na dziurawy asfalt na drodze, płyty, fragment ulicy bez asfaltu, kałużę.
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Zdjęcie. Zbliżenie na dziurawy asfalt na drodze, płyty, fragment ulicy bez asfaltu, kałużę.
Zdjęcie. Zbliżenie na dziurawy asfalt na drodze, płyty, fragment ulicy bez asfaltu, kałużę.

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.