null

Segregujemy odpady na 5!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Segregujemy odpady na 5!

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim szereg korzyści. Po pierwsze i najważniejsze – to inwestycja w przyszłość - w ochronę środowiska, w którym żyjemy, gleby i wód gruntowych, dzięki którym możemy żyć lepiej i zdrowo. To mniejsza liczba wysypisk śmieci, ograniczenie emisji trujących gazów i ścieków oraz nadanie drugiego życia wielu odpadom.

Istotne jest świadome podejście do wytwarzania odpadów zarówno w miejscu zamieszkania, pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej. Warto zwrócić także uwagę na gdzie są magazynowane i przechowywane odpady w naszym otoczeniu (altanach śmietnikowych, pomieszczeniach i miejscach przeznaczonych na ten cel) zanim zostaną odebrane przez specjalistyczną firmę.

Każdy mieszkaniec, przedsiębiorca czy zakład pracy zobowiązany jest do segregacji odpadów w miejscu ich wytworzenia i umieszczania posegregowanych śmieci na papier, tworzywa sztuczne z metalem, szkło, BIO oraz zmieszane w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na daną frakcję. Natomiast w miejscu magazynowania gabarytów powinny znajdować się tylko stare meble, fotele, wersalki, materace itp.

Wszelkie dodatkowe odpady  komunalne wytworzone przez mieszkańców w gospodarstwach domowych tj. sprzęty elektroniczne, kable, małe i duże AGD oraz odpady budowlane (np. wanny, zlewy, karton gips, ramy okienne), czy opony samochodowe powinny być przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK-ów lub MPSZOK-ów. Dokładne rodzaje odpadów przyjmowane w poszczególnych punktach, ich lokalizacja z godzinami otwarcia oraz regulaminy dostępne są na stronie  https://warszawa19115.pl/-/pszok-mpszok-punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalny-1

Jak segregować odpady komunalne?

 • nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów,
 • opróżniamy opakowania z resztek zawartości,
 • odrywamy wieczka od pojemników,
 • zgniatamy puszki, butelki plastikowe i inne możliwe odpady,
 • nie wrzucamy mięsa do BIO, tylko resztki roślinne,
 • wyrzucamy odpady BIO luzem
 • segregujemy tylko czysty papier, brudny trafia do ZMIESZANYCH.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że nie wolno mieszać posegregowanych frakcji odpadów, ani w bezpośrednim miejscu ich wytwarzania, czyli w domu lub pracy, ani w miejscu magazynowania odpadów przed odbiorem (jak np. altany śmietnikowe. Odpady posegregowane muszą być umieszczane w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na daną frakcję.

Warto przypomnieć, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w przypadku stwierdzenia przez podmiot odbierający odpady komunalne,  że doszło do niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych (np. w pojemniku na papier znajdują się odpady szkła) może skutkować podniesieniem ponoszonej obecnie opłaty śmieciowej określonej w deklaracji o 100%.

Dlaczego warto segregować odpady?

 • powstanie mniej wysypisk, a te które już są, będą mogły być dłużej wykorzystywane,
 • zmniejszysz zużycie cennych surowców,
 • oszczędzisz energię,
 • zadbasz o środowisko naturalne – ochronisz glebę i wody gruntowe,
 • ograniczysz emisję trujących gazów oraz ilość ścieków,
 • zmniejszysz ilość trudno rozkładających się odpadów na wysypiskach,
 • nadasz kolejne życie swoim odpadom – np. z butelek PET powstanie polar, namiot albo buty.

A jeśli masz wątpliwości, do której frakcji zaliczyć wytworzony przez Ciebie odpad – skorzystaj z miejskiej wyszukiwarki: https://segregujna5.um.warszawa.pl/

Zachęcamy więc do prawidłowego segregowania odpadów i umieszczania poszczególnych frakcji odpadów w pojemnikach przeznaczonych na ten cel.