null

Seminarium - "FAS - Alkoholowy Zespół Płodowy"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zapraszają na seminarium „FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy” w dniu 3 grudnia 2019 roku od godz. 12.00 do 15.00 do Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 w Warszawie sala konferencyjna im. Aliny Janowskiej III p. (nr 328)

azp

Program Seminarium 
3 grudnia 2019r. 12:00 – 15:00

Prowadzący:

  • 12:00 – 13:00 Pani Agnieszka Sikora – Prezes Fundacji po DRUGIE
    „Społeczny aspekt funkcjonowania z FAS”
  • 13:00 – 14:00 Pani Elżbieta Szadura – Urbańska – Psycholog
    „Zagadnienia rozwoju psychologicznego osób z FAS”
  • 14:00 – 15:00 Pani Małgorzata Dziewanowska – Prawnik
    „Prawne aspekty funkcjonowania osób z FAS”

Pani Małgorzata Sabalska - Fundacja po DRUGIE Praca z symulatorami niemowląt RealityWorks

Program seminarium ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby pracy z młodzieżą, uczącą się w szkołach ponadpodstawowych w zakresie profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki FAS. Specjaliści prowadzący spotkanie mają szeroką wiedzę i doświadczenie w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłym zarówno z perspektywy psychologicznej, prawnej jaki radzenia sobie w życiu codziennym młodych dorosłych. Program spotkania jest dedykowany pedagogom i psychologom pracującym bezpośrednio z młodzieżą i mogącym podejmować odpowiednie kroki i reakcje, jak również specjalistom z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej, Zakładów Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy jako pierwsi są w stanie diagnozować występujące trudności. Jednocześnie chcemy przybliżyć nowoczesne metody pracy warsztatowej z młodzieżą oparte na doświadczaniu.

Zagadnienia poruszane w seminarium: Role jakie przybiera dziecko w rodzinie, miejsca szukać pomocy, Dorosłe Dzieci Alkoholików, współuzależnienie, nieletnie matki, ciąża i alkohol, FAS, symulatory niemowląt, modele patologiczne (niemowlę urodzone z FAS, na głodzie narkotykowym oraz dziecko potrząsane). Program dla młodzieży „Gdy zostanę Mamą/Tatą… będę kochać nad życie”.

Każdy prowadzący przewidział w swoim panelu czas na pytania od uczestników seminarium. Uczestnicy otrzymają pakiety informacyjne, w których znajdą się poradniki dla młodzieży: „Ja też nie piję” oraz program edukacyjny dla młodzieży „Nowy Wspaniały Człowiek” oraz Certyfikaty