null

Senioralne Biuro Karier rozpoczęło działalność w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W styczniu, w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" rozpoczęło działalność Senioralne Biuro Karier. To pierwsze takie miejsce w Warszawie, w którym osoby na emeryturze znajdą oferty pracy przygotowane specjalnie dla nich, uzyskają wsparcie w poszukiwaniu i znalezieniu pracy, a pracodawcy wykwalifikowanych kandydatów do zatrudnienia.

Senioralne Biuro Karier powstało we współpracy Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie".

W Senioralnym Biurze Karier (SBK) osoby na emeryturze:

  • mogą uzyskać informacje o ofertach pracy przygotowanych specjalnie dla nich;
  • uzyskają wsparcie w poszukiwaniu i znalezieniu pracy,
  • skorzystają z konsultacji z doradcą zawodowym,

a pracodawcy:

  • będą mieli możliwość znalezienia wykwalifikowanych, zmotywowanych, doświadczonych kandydatów do pracy;
  • dzięki inwestycji w dojrzałych pracowników i przekazywaniu wiedzy między pokoleniami, będą mogli budować dobrze funkcjonujące zespoły, otwarte na rozwiązania uwzględniające potrzeby osób w każdym wieku.

Biuro Karier dla osób w wieku emerytalnym jest odpowiedzią na potrzeby zarówno firm poszukujących pracowników, jak i samych osób starszych, które chcą powrócić do aktywności zawodowej, wykorzystując swoje doświadczenie i potencjał gromadzone przez całe życie zawodowe.

Obecnie w bazie SBK jest 41 ofert pracy dla seniorów, w tym np. starszy inspektor ds. orzecznictwa w DOA, księgowy/a, główny specjalista lub specjalista lub referent ds. prawnych, specjalista ds. epidemiologii, sekretarka/sekretarz, nauczyciel wychowania przedszkolnego, mechanik aut ciężarowych, dozorca, portier, opiekunka, wykonawca przeglądów okresowych obiektów budowlanych, czy ratownik medyczny.

Senioralne Biuro Karier mieści się na parterze Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” przy ul. Nowolipie 25b. Ta lokalizacja pozwala ona na połączenie działań w obszarze aktywności zawodowej osób starszych z aktywnością społeczną. Seniorzy mogą jednocześnie uzyskać informację o możliwości udziału w zajęciach, kursach, spotkaniach skierowanych do seniorów i grup międzypokoleniowych bądź zaangażowanie się z wolontariat senioralny.

Przedstawiciele pracodawców aktywnie włączyli się w działania miasta na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej seniorów i wykorzystania ich potencjału i doświadczenia. Rozwój Senioralnego Biura Karier wymaga stałej współpracy z pracodawcami, którzy będą zasilać SBK ofertami pracy skierowanymi do tej grupy.

Wolę współpracy zadeklarowała: Francuska-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Przedsiębiorcy Mazowsza. Deklarują oni podjęcie działań na rzecz pozyskiwania kandydatów w wieku emerytalnym.

Więcej informacji oraz oferty pracy: https://www.up.warszawa.pl/sbk/index.html