null

Skorzystaj ze zdalnej pomocy prawnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mieszkańcy Warszawy mogą znów korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Od 26 marca adwokaci i radcy udzielają jej zdalnie. Na Żoliborzu konsultacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 oraz 15:00-19:00.

Jak uzyskać zdalną pomoc?

Warszawiacy, którzy chcą uzyskać nieodpłatną poradę za pośrednictwem telefonu lub  maila powinni przesłać skan podpisanego oświadczenia (format: pdf lub jpg) na adres wybranego punktu pomocy prawnej, których pełen wykaz dla wszystkich dzielnic dostępny jest tutaj: http://www.um.warszawa.pl/sites/all/files/download_file.php?file=/sites/default/files/attach/aktualnosci/harmonogram_i_adresy_mailowe.pdf. Uwaga - przy składaniu wniosku wymagane jest podanie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr PESEL, ew. nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości).

Dla mieszkańców Żoliborza udostępnione zostały dwa adresy e-mail. Pierwszy - nppar34zoliborz@um.warszawa.pl funkcjonujący w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 19:00 i drugi: nppngo35zoliborz@um.warszawa.pl, działający w godzinach od 9:00 do 13:00.

Kto może skorzystać?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Porady są udzielane najczęściej osobom ubogim i bezdomnym, całkowicie niezdolnym do pracy, osobom posiadającym orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, seniorom, kombatantom i weteranom oraz posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

Mieszkańcy stolicy mogą korzystać z bezpłatnych porad już od 2008 r. Od 2016 w 35 punktach na terenie całego miasta. Od początku świadczenia Nieodpłatnej Pomocy Prawnej udzielono ponad 71 tysięcy porad. Pomoc najczęściej dotyczy prawa cywilnego, spraw rodzinnych i administracyjnych. 16 marca w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 zawieszono do odwołania działalność wszystkich 35 stacjonarnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta.