null

Spacer po ul. Przasnyskiej – mieszkańcy o projekcie przebudowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na fotografii widać burmistrza Pawła Michalca w zielonej kurtce, radna Izabelę Rychter w szarym płaszczu oraz trójkę mieszkańców, w prawym rogu makietę z planami.

W sobotę, 14 stycznia zaprezentowaliśmy mieszkańcom wstępną koncepcję przebudowy ul. Przasnyskiej na odcinku od ulicy Duchnickiej do ulicy Krasińskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera. Jednym z elementów spotkania był również wspólny spacer mieszkańców z projektantem z udziałem radnych, burmistrza i pracowników Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Jakie są wstępne założenia projektu?

 • budowa ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera,
 • zachowanie obecnej szerokości ulicy - 7 metrów,
 • wprowadzenie strefy "tempo 30" dla uspokojenia ruchu wraz z budową azyli, wyniesionego przejścia dla pieszych i progów zwalniających,
 • ochrona i zachowanie alei kasztanowców oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów,
 • utrzymanie parkowania równoległego i zachowanie istniejących miejsc parkingowych na odcinku od ul. Krasińskiego do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera, dodatkowe miejsca parkingowe od ronda do ulicy Duchnickiej,
 • budowa nowego chodnika na odcinku od Rydygiera do Duchnickiej oraz poszerzenie istniejącego.

Osoby zainteresowane omawianą koncepcją przebudowy ulicy Przasnyskiej, mogą pobrać poddany dyskusji projekt ze strony internetowej Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pod tym linkiem.

Jakie uwagi zgłaszali mieszkańcy podczas spaceru?

 • skuteczne zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia prac np. pomarańczową siatką,
 • oddzielny nadzór dendrologiczny nad aleją kasztanowców,
 • poszerzenie obwodu mis ochronnych drzew,
 • zmniejszenie szerokości jezdni do minimalnej wymaganej przepisami,
 • zmniejszenie geometrii, zastosowanie minironda z przejezdną wyspą w środku lub jego przesunięcie w celu ochrony przed przesadzeniem kilkudziesięcioletniego kasztanowca zlokalizowanego nieopodal projektowanego przystanku autobusowego,
 • likwidacja placu przy projektowanym rondzie, w jego miejsce nowe nasadzenia zieleni,
 • doświetlenie chodników i ścieżki rowerowej, np. poprzez dwustronne latarnie oświetlające zarówno jezdnię, jak i chodnik,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od ulicy Rydygiera do ulicy Duchnickiej (kierunek do ustalenia),
 •  lokalizację ścieżki rowerowej na ww. odcinku wzdłuż granicy nieruchomości Przasnyska 2 i Rydygiera 21A.

Obecnie – za pośrednictwem Wspólnot Mieszkaniowych z okolic przebudowywanego odcinka ulicy Przasnyskiej, zbieramy uwagi. Prosimy o ich pisemne przesłanie do 31 stycznia 2023 roku online na e-mail Wydziału Infrastruktury: zoliborz.wir@um.warszawa.pl lub pocztą na adres Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa.

Po zebraniu wszystkich nadesłanych oraz zebranych podczas spaceru uwag, pracownicy Urzędu wraz z projektantem przeanalizują je również pod kątem obowiązujących przepisów m.in. budowlanych, drogowych czy architektonicznych, z zachowaniem w szczególności zieleni wysokiej i uwzględnieniem położenia infrastruktury technicznej. A następnie w oparciu o obowiązujące przepisy i uwagi mieszkańców, przygotowany zostanie projekt wykonawczy przebudowy ul. Przasnyskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera.

Przebudowa ma objąć ok. 600 m odcinek ulicy od ulicy Duchnickiej do ulicy Krasińskiego. W ramach prac ma powstać także rondo na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera oraz prawidłowe dowiązanie ulicy Przasnyskiej do ulicy Krasińskiego (gdzie ma powstać rondo w ramach zadań Zarządu Dróg Miejskich). Wyremontowana ma zostać również ulica Duchnicka przy skrzyżowaniu z ulicą Przasnyską. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2024 roku.

Zapraszamy do fotorelacji!

Na fotografii widać burmistrza Pawła Michalca w zielonej kurtce, radna Izabelę Rychter w szarym płaszczu oraz trójkę mieszkańców, w prawym rogu makietę z planami.
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Burmistrz Paweł Michalec w zielonej kurtce stoi między dwiema planszami które wskazuje rękami tle mieszkańcy.
Męska dłoń wskazuje punkt na planach przebudowy.
Grupa ludzi podczas spaceru, wszyscy stoją przy niewielki drzewie w rękach dwóch mężczyzn trzymają plansze.
Szary asfalt z ogromną dziura na środku, w której stoi woda. Droga jest połatana i krzywa.
Podjazd będący częścią wspólną z chodnikiem posiada wiele ubytków i uszkodzeń na łączeniu drogi i chodnika stoi woda