null

Spotkanie z seniorkami w Klubie „Promyk”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa siedmiu seniorek siedzi w sali przy dwóch stolikach. Jedna z kobiet pisze coś na kartce.

We wtorek, 24 maja w Klubie „Promyk” przy ulicy Kazimierza Promyka 5 odbyło się spotkanie z mieszkankami-seniorkami osiedla „Kępa Potocka”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Żoliborz i Komendę Rejonową Policji Warszawa V wraz z Komisariatem Policji Warszawa Żoliborz w ramach działań profilaktycznych „Bezpieczny senior. Seniorze, Nie daj się nabrać!”

Na spotkaniu funkcjonariuszki Policji zaapelowały do seniorek, aby uważały na oszustów i przestrzegały przed kontaktami z osobami, którzy przez telefon podszywają się pod ich bliskich i twierdzą, że są funkcjonariuszami Policji, prokuratorami, pracownikami banków, prosząc o pieniądze lub inne rzeczy. Zwróciły uwagę, aby w kontaktach z nieznajomymi  zachowały ostrożność, nie ufały osobom dzwoniącym, nie przekazywały swoich oszczędności, nie ujawniały informacji na temat swoich danych osobowych, w tym posiadanych kont bankowych czy haseł. W takich sytuacjach trzeba natychmiast reagować i powiadomić Policję, najbliższą rodzinę, znajomych lub sąsiadów.

 

W dalszej części spotkania omówione zostały możliwe zagrożenia, na które są narażeni seniorzy jeśli nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Seniorkom zwrócono też uwagę na obowiązujące zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu pieszych, rowerzystów i kierowców samochodów. Tradycyjnie już na zakończenie spotkania przypomniano numery alarmowe do Policji pod którymi mogą zgłaszać przypadki zagrażające ich bezpieczeństwu.

 

Seniorki aktywnie zadawały pytania policjantkom dotyczące ich bezpieczeństwa, a także dzieliły się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami w tym zakresie. Na zakończenie spotkania wręczono ulotki informacyjne oraz opaski odblaskowe przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

Umundurowana policjantka wręcza seniorkom siedzącym przy stołach materiały edukacyjne i opaski odblaskowe. Na blacie stołu znajdującego sie jako pierwszy widoczna jest ulotka informacyjna zapraszająca na ww. spotkanie.