null

SPPN na Żoliborzu – pamiętaj o przedłużeniu abonamentu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Tabliczka strefy płatnego parkowania na tle wieżowców

Mieszkańcom strefy płatnego parkowania przypominamy, aby złożyli wnioski o przedłużenie swoich abonamentów uprawniających do parkowania w strefie SPPN na Żoliborzu. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców, którzy rok temu po raz pierwszy wyrabiali abonamenty. Co ważne – do wniosku należy dołączyć dowód na rozliczenie PIT w Warszawie.

Strefa Płatnego Parkowania rozszerzyła się o Żoliborz 15 listopada 2021 roku. Zmiany w organizacji ruchu zostały również wprowadzone na drogach wewnętrznych, placach i parkingach, które są zarządzane przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz na podwórkach zarządzanych przez ZGN Żoliborz. Dzięki współpracy z Zarządem Dróg Miejskich, abonament mieszkańca zapewnia tam prawo do parkowania wyłącznie uprawnionym mieszkańcom, zwiększając tym samym pulę dostępnych wolnych miejsc.

Zasady parkowania na drogach wewnętrznych

Wjazd na drogi wewnętrzne administrowane przez dzielnicę Żoliborz oznaczony jest znakiem B-35 (zakaz postoju) i B-39 (strefa ograniczonego postoju) z dopiskiem „nie dotyczy posiadacza abonamentu mieszkańca ZDM z kodem Z0X” (gdzie X to cyfra od 1 do 7). Prosimy, aby po otrzymaniu abonamentu sprawdzić czy znajduje się na nim właściwy zapis.

Podczas postoju kartkę z ważnym abonamentem należy wyłożyć za szybą samochodu. Ułatwi to pracę służbom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa do postoju na miejscach przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców. Uprawnienie do postoju jest też przypisane do numeru rejestracyjnego w systemie informatycznym ZDM.

Przypominamy, że brak wydruku dokumentu umieszczonego w widocznym miejscu za szybą samochodu lub braku właściwego zapisu (kodu Z0X” - gdzie X to cyfra od 1 do 7) może narazić właścicieli pojazdów na mandat karny (za postój za znakiem „zakaz postoju” bez uprawnień), nawet w sytuacji posiadania wykupionego i ważnego w danej strefie abonamentu parkingowego.

Rok SPPN na Żoliborzu

Mieszkańcy Żoliborza już prawie rok mają możliwość korzystania z bezpłatnych miejsc postojowych w ramach dwóch rodzajów abonamentów, rejonowego oraz obszarowego. Jak do tej Zarząd Dróg Miejskich na Żoliborzu wydał 9 495  abonamentów abonament rejonowych oraz 592 obszarowych.

Abonament rejonowy – kosztuje 30 zł rocznie, pozwala zaparkować na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zameldowania: w rejonie do 100 m od parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu. Abonament obszarowy – kosztuje 600 zł rocznie, pozwala zaparkować na obszarze obejmującym całe osiedle, wyznaczonym zgodnie z mapą obszarów abonamentowych w SPPN.

Abonamenty wydawane są na okres nieprzekraczający jednego roku, stąd niezwykle istotne jest złożenie ponownego wniosku o przedłużenie abonamentu lub wydanie nowego. Obecnie abonament mieszkańca może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN,
  • rozlicza w Warszawie podatek PIT za poprzedni rok,
  • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

W przypadku kiedy ważność abonamentu dobiegła lub dobiega końca zachęcamy do możliwie najszybszego złożenia wniosku o wydanie/przedłużenie abonament. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • zdalnie przez internet
  • stacjonarnie w każdym z Punktów Obsługi Pasażerów.

Więcej informacji na stronie zdm