null

SPPN na Żoliborzu – wprowadzamy zmiany na drogach wewnętrznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przedstawia ulicę z zaparkowanymi samochodami i chodnikiem. Na pierwszym planie jest znak drogowy - zakaz postoju z informacją: Nie dotyczy posiadaczy abonamentu mieszkańca ZDM z kodem Z-07, który jest montowany przez osobę w pomarańczowej bluzie, stojącą na drabinie. Obok z lewej strony jest na drodze zaparkowana furgonetka, są znaki drogowe.
SPPN na Żoliborzu - wprowadzamy zmiany na drogach wewnętrznych

W związku z objęciem Żoliborza strefą płatnego parkowania, na drogach wewnętrznych zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pomiędzy 17 a 22 grudnia wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu. Postój tam będzie dostępny tylko dla Żoliborzan, którzy posiadają wykupiony abonament mieszkańca SPPN. Parkując na drogach wewnętrznych należy pamiętać o wyłożeniu dokumentu za szybą pojazdu.

Wjazd na drogi wewnętrzne administrowane przez Dzielnicę Żoliborz oznaczony jest znakiem B-35 (zakaz postoju) i B-39 (strefa ograniczonego postoju) z dopiskiem „nie dotyczy posiadacza abonamentu mieszkańca ZDM z kodem Z0X” (gdzie X to cyfra od 1 do 7). Oznacza to, że do parkowania na tych drogach uprawnieni są tylko mieszkańcy zameldowani (na stałe lub tymczasowo) w odpowiednim obszarze dzielnicy i posiadający abonament mieszkańca wydany przez ZDM (zarówno rejonowy, jak i obszarowy).

Lista dróg wewnętrznych objętych „abonamentem mieszkańca”

Wykaz dróg wewnętrznych zawiera łącznie 24 lokalizacje: drogi, place oraz parkingi. Pod poniższym linkiem znajdują się zaznaczone czerwoną linią ww. drogi wewnętrzne zarządzane przez Dzielnicę Żoliborz, na których do 22 grudnia zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu umożliwiająca parkowanie pojazdów osobom posiadającym abonamentem mieszkańca SPPN:

Sprawdź zapis na swoim abonamencie

Dzięki współpracy z Zarządem Dróg Miejskich, abonamentem mieszkańca daje również dodatkowe uprawnienia do postoju obejmujące drogi wewnętrzne, place i parkingi, które są zarządzane przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Zapewnia on prawo do parkowania tam wyłącznie uprawnionym mieszkańcom, zwiększając tym samym pulę dostępnych wolnych miejsc.

Osoby, które mają już abonament i są uprawnione do parkowania w miejscach zaznaczonych na powyższej mapie, a nie mają na swojej karcie zapisu „Z0X” (gdzie X to cyfra od 1 do 7), muszą wymienić posiadany dokument. Zachęcamy do zrobienia tego w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM, gdzie wymiany można dokonać najszybciej. Wyrobienie dokumentu zdalnie zajmuje więcej czasu i trwa ok. 7 dni.

Natomiast osoby, które wystąpiły o abonament online, ale jeszcze go nie otrzymały, będą posiadać już odpowiedni zapis na swojej karcie. Prosimy jednak, aby po otrzymaniu abonamentu do wydruku sprawdzić czy posiadają właściwy zapis.

Podczas postoju kartkę z ważnym abonamentem należy wyłożyć za szybą samochodu. Ułatwi to pracę służbom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa do postoju na miejscach przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców. Uprawnienie do postoju jest też przypisane do numeru rejestracyjnego w systemie informatycznym ZDM.

Przypominamy, że brak wydruku dokumentu umieszczonego w widocznym miejscu za szybą samochodu lub braku właściwego zapisu (kodu Z0X” gdzie X to cyfra od 1 do 7) może narazić właścicieli pojazdów na mandat karny (za postój za znakiem „zakaz postoju” bez uprawnień), nawet w sytuacji posiadania wykupionego i ważnego w danej strefie abonamentu parkingowego.

Podobne rozwiązania wdrożone zostały na podwórkach zarządzanych przez ZGN Żoliborz. Więcej informacji