null

Sprawdzimy czy drzewa są zdrowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Drzewo od dołu, widać korę i duża ilość zielonych liści

Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego stan drzew należy poddawać systematycznym przeglądom i badaniom. Jednym z takich badań jest ekspertyza dendrologiczna, której zamierzamy poddać wybrane drzewa rosnące na terenie administrowanym przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Proces ten chcemy przeprowadzić z udziałem mieszkańców, którzy będą mogli wskazać nam drzewa, które w ich ocenie powinny zostać przebadane.

- Mieszkańcy Żoliborza należą do jednych z najbardziej aktywnych społecznie. Szczególnie ważną dla nich kwestią jest pielęgnacja zieleni i utrzymanie w jak najlepszej kondycji drzew, które od wielu lat rosną na terenie naszej dzielnicy. Wskazują na to m.in. projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego, jak ten dotyczący usuwania pasożytniczej jemioły. Dlatego w pewnym momencie pojawił się pomysł na ekspertyzy dendrologiczne drzew wskazanych przez mieszkańców. Udało nam się wygospodarować pewne środki na ten cel i teraz chcemy w nasze działania i typowanie drzew zaangażować naszych mieszkańców – mówi Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Ekspertyza dendrologiczna to zaawansowane badania przeprowadzane w celu oceny kondycji drzew - ich chorób, ubytków, pęknięć wewnętrznych czy innych uszkodzeń. Dokumentacja tworzona jest przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Taka ekspertyza pozwala zdecydować czy należy podjąć działania pielęgnacyjne lub czy drzewo należy wyciąć. Słaba kondycja drzewostanu wpływa na jego wytrzymałość i stabilność, dlatego często może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu. Takie badania pozwalają oszacować stopień zagrożenia, jakie niesie za sobą drzewo.

Mieszkańcy wytypują drzewa do ekspertyzy
Pomysł na ekspertyzę dendrologiczną żoliborskich drzew jest uzupełnieniem regularnych przeglądów drzewostanu, które dokonuje Wydział Ochrony Środowiska. Nie zastępuje realizowanych zadań własnych urzędu, ale wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którym chcemy zapewnić pełen komfort przebywania w przestrzeni publicznej, a w szczególności poczucie bezpieczeństwa pod koronami drzew.

Idea współpracy w zakresie ekspertyz dendrologicznych, ma opierać się na zgłaszaniu przez mieszkańców drzew, które w ich ocenie wizualnej wymagają podjęcia działań pielęgnacyjnych lub innych, co określi przeprowadzone badanie. Zgłaszać można tylko te drzewa, które rosną na terenach publicznych, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy tj. w parkach, skwerach, zieleńcach oraz pasach drogowych. Zgłoszenia przyjmujemy do końca czerwca na adres e-mail: zoliborz.wos@um.warszawa.pl i powinny one zawierać: zdjęcie drzewa oraz mapę z zaznaczoną lokalizacją jego pnia.

W kolejnym etapie wskazane przez mieszkańców drzewa zostaną zweryfikowane pod względem zasadności wykonania badań dendrologicznych przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, którzy posiadają uprawnienia certyfikowanego inspektora drzew. Ekspertyzy dendrologiczne wybranych drzew chcemy zrealizować do końca 2023 roku.