null

Stolica ponownie pomaga restauratorom

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawscy radni przyjęli uchwałę w sprawie przesunięcia terminu płatności III raty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych. Termin został przesunięty z 30 września na 31 grudnia 2021 r.

Jest to kolejny etap wsparcia przedsiębiorców branży gastronomicznej, prowadzących działalność na terenie m.st. Warszawy. Wiosną tego roku Rada m.st. Warszawy zwolniła gastronomików z opłaty II raty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń, a tym, którzy wnieśli do 31 stycznia 2021 r. opłatę jednorazową, przyznano zwrot w wysokości 1/3 wniesionej opłaty. Z udogodnień tych skorzystało 62 żoliborskich przedsiębiorców, a łączna kwota zwolnień wyniosła blisko 67 tys. zł

W całej Warszawie działania te objęły 2267 przedsiębiorców, a suma zwrotu to ponad 2,5 mln złotych (dokładnie 2 506 250, 59 zł). Zakaz prowadzenia działalności gastronomicznej obowiązywał w zeszłym roku przez prawie pięć miesięcy.

Na uchwały Rady Warszawy zezwala wprowadzona w styczniu nowelizacja ustawy „O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.

Stawki opłat za sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorcy składają pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do końca stycznia. Opłatę mogą wnosić jednorazowo za cały rok lub w trzech równych ratach. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione są od zawartości procentowej i wartości obrotu w skali całego roku. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł; jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczy 37 500 zł opłata wnoszona jest w wysokości 1,4 proc. od ogólnej wartości sprzedaży. Takie same stawki obowiązują za zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa). Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 proc. zawartości alkoholu wynosi 2100 zł, a jeżeli wartość sprzedaż w roku poprzednim przekracza 77 000 zł, opłata wnoszona jest w wysokości 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży.