null

Studnie oligoceńskie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Lokalizacja studni: Warszawa ul. Hozjusza 2
Użytkownik / Właściciel: Urząd Dzielnicy Żoliborz
Rok wybudowania: 1994
Głębokość studni: 258
Przeznaczenie wody: Punkt czerpalny dla ludności

Sprawozdania z badań próbek wody z ujecia wody przy ul. Hozjusza 2

  •  

 

Lokalizacja studni: Warszawa ul. Gen.Zajączka 7
Użytkownik / Właściciel: Urząd Dzielnicy Żoliborz
Rok wybudowania: 2001
Głębokość studni: 257
Przeznaczenie wody: Punkt czerpalny dla ludności

Sprawozdania z badań próbek wody z ujecia wody przy ul. Gen.Zajączka 7

  •  

Lokalizacja studni: Warszawa, Przasnyska róg Elbląskiej
Użytkownik / Właściciel: Urząd Dzielnicy Żoliborz
Rok wybudowania: 2007
Głębokość studni: 260
Przeznaczenie wody: Punkt czerpalny dla ludności

Sprawozdania z badań próbek wody z ujecia wody przy ul. Przasnyska róg Elbląskiej

  •