null

Świadczenia rodzinne na Żoliborzu w 2019 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

9 431 żoliborskich dzieci z 6 312 rodzin otrzymało w 2019 roku świadczenie wychowawcze 500+. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 37 mln 729 tys. 109 zł, co stanowiło 84 proc. wsparcia finansowego udzielonego rodzinom. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy realizował w 2019 roku 11 różnych pomocowych programów finansowych. Kwota wszystkich wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła łącznie 45 mln 102 tys. 236 zł.

W dzielnicy Żoliborz na drugim miejscu pod względem wartości wypłaconych świadczeń znalazły się świadczenia pielęgnacyjne. Skorzystały z nich 92 osoby na łączną sumę 1 mln 578 tys. 764 zł (4 proc. wszystkich wypłat). Niewiele niższe kwoty przeznaczono w 2019 roku na zasiłki pielęgnacyjne, których wypłacono 1 mln 382 tys. 072 zł dla 668 osób z 652 rodzin.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (z tytułu urodzenia się dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej , kształcenia i rehabilitacji dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, czy z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania) otrzymało 916 osób z 556 rodzin na łączną sumę 1 mln 438 tys. 728 zł.

W 2019 roku mieszkańcy dzielnicy Żoliborz chętnie korzystali także z programu "Dobry Start", w ramach którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody, do ukończenia 20 lat. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Na Żoliborzu świadczenie to otrzymało 4610 osób z 3294 rodzin na kwotę 1 mln 381 tys. 500 zł.

Kartę Dużej Rodziny posiadało za Żoliborzu w 2019 roku 710 rodzin. Kartę może otrzymać rodzina, która posiada co najmniej troje dzieci, a od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogli uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Do programu w 2019 roku przystąpiło 91 nowych rodzin oraz 98 rodziców (rodzice dorosłych już dzieci), którzy nabyli uprawnienia po rozszerzeniu programu.

Szczegóły dotyczące udzielonych świadczeń rodzinnych w 2019 roku oraz innych działań Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia znajdują się w poniższej prezentacji (link)