null

Szansa na umorzenie zadłużenia w mieszkaniach komunalnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tylko do 29 czerwca br. można składać wnioski o oddłużenie mieszkania komunalnego. W ramach II edycji programu „Restrukturyzacja zadłużenia w mieszkaniach komunalnych” możliwe jest uzyskanie umorzenia nawet 60 proc. kwoty zadłużenia. Na Żoliborzu obecnie zawartych jest 118 umów o restrukturyzacji zadłużenia.

Na Żoliborzu mamy 1520 lokali komunalnych (w tym mieszkania socjalne i pomieszczenia tymczasowe). Do pierwszej edycji programu o restrukturyzacji długu przystąpiło 76 osób, a 45 podpisanych porozumień zakończyło się pozytywnie. 24 osoby, które wywiązały się ze spłaty zadłużenia ponownie zawały umowy najmu lokalu. Łączna kwota umorzonych długów ówcześnie wyniosła 862 846,18 zł. W drugiej edycji złożonych zostało 130 wniosków o przystąpienie do programu, a 118 umów już zostało zawartych.

Program kierowany jest do osób, które mają trudności ze spłatą zadłużenia zarówno w sytuacji, w której jeszcze zajmują mieszkanie komunalne (tym również takie na podstawie najmu socjalnego), jak i gdy już nie mieszkają w takim lokalu, ale zostali z zadłużeniem. Skorzystać mogą również osoby, które odpowiadają solidarnie za długi np. po dziadkach, rodzicach czy partnerach.

Zasady przystąpienia do programu

Przystąpić do restrukturyzacji zadłużenia mogą osoby, które takowe posiadały na dzień składania wniosku oraz na dzień 31 grudnia 2018 r. (brak zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. nie pozwala na skorzystanie z tego narzędzia). Wnioski można składać do 29 czerwca 2021 r. do burmistrza dzielnicy lub dzielnicowego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Warunkiem udziału w programie jest brak interwencji za zakłócanie porządku i bezpieczeństwo w budynku.

Rodzaje restrukturyzacji

Zadłużenie poprzez częściowe umorzenie może być spłacone w jednym z czterech wariantów:

  • Jednorazowo, czyli spłacić należy 40 proc. długu w ciągu 3 m-cy od zawarcia umowy, a pozostałe 60 proc. zadłużenia zostanie umorzone.
  • Ratalnie –  do spłaty jest 60 proc. długu w ratach w okresie do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 tys. zł lub do 10 lat przy wyższych długach. Zadłużenie zostanie umorzone w 40 proc.
  • Restrukturyzacja długu skierowana do osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną. Spłacić należy 40 proc. zadłużenia w ratach, a umarzane jest 60 proc. długu. Wariant ten umożliwia umorzenie znacznej kwoty długu dla osób, które w okresie powstania zadłużenia ponosiły koszty ogrzewania mieszkań za pomocą energii elektrycznej oraz znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
  • Dla osób solidarnie odpowiadających za długi. Do spłaty w ratach w tym przypadku jest  60 proc. „swojej” części długu (wyliczenie wg. wzoru) i zwolnienie z konieczności uregulowania 40 proc. długu. Z tego wariantu mogą skorzystać mieszkańcy borykający się z solidarną odpowiedzialnością za dług. Możliwość ta dotyczy tylko szczególnych przypadków kwalifikujących się na indywidualną formę pomocy, np. wysokie długi odziedziczone „nieświadomie” przez dzieci, uczące się jeszcze, nieposiadające stałych dochodów, a także wysokie długi w rodzinach z problemami społecznymi, chorobami wynikającymi z uzależnień.

Więcej informacji można uzyskać korzystając z pomocy i doradztwa:

ZGN Żoliborz: tel. 22 390 36 21, e-mail: llagowska@zgnzoliborz.waw.pl
Wydział Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy: tel. 22 443 90 49, e-mail: ufic@um.warszawa.pl