null

Szukamy kandydatów na odpłatne praktyki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy poszukuje 6 kandydatów na płatne praktyki absolwenckie. Oferujemy praktyki absolwentom w 6 wydziałach urzędu: Informatyki, Infrastruktury, Kultury i Promocji, Obsługi Mieszkańców, Oświaty i Wychowania oraz w Wydziale Organizacyjnym.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich, studiów licencjackich oraz magisterskich, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy. Praktyki są odpłatne, rozpoczynają się 1 sierpnia i potrwają do 31 października 2022 r.

Praktykantom oferujemy:

  • wsparcie w uzyskaniu doświadczenia zawodowego w pracy w administracji samorządowej
  • zdobycie nowych umiejętności
  • wsparcie merytoryczne opiekuna
  • bogatą ofertę e-szkoleń dostępną na miejskiej platformie e-learningowej
  • świadczenie pieniężne za okres odbywania praktyki
  • pisemne potwierdzenie odbycia praktyki w formie zaświadczenia.

Do przesyłania swoich zgłoszeń zachęcamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej w terminie do 22 lipca 2022 r. na adres e-mail: zoliborz.rekrutacja@um.warszawa.pl.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o praktykę, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na druku obowiązującym w Urzędzie m.st. Warszawy 
  • Curriculum Vitae (życiorysu)
  • świadectwo/dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie
  • oświadczenie kandydata na druku obowiązującym w Urzędzie m.st. Warszawy (dokument do pobrania)

Szczegółowe informacje oraz wzór podania o praktykę i oświadczenie kandydata można pobrać ze strony: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/rekrutacja/praktyki_absolwenckie_dzielnice/default.htm

Oferty praktyk wraz z podziałem na Wydziały Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy dostępne są na stronie: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/rekrutacja/praktyki_absolwenckie_dzielnice/Zoliborz/default.htm