null

Szukamy kandydatów na odpłatne praktyki

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na zdjęciu wiele osób w kolorowych kwadratach, w środku kwadrat z Warszawska Syrenka Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy poszukuje kandydatów na płatne praktyki absolwenckie. Oferujemy praktyki absolwentom w 4 wydziałach urzędu: Infrastruktury, Kultury i Promocji, Obsługi Rady oraz Oświaty i Wychowania.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich, studiów licencjackich oraz magisterskich, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy. Praktyki są odpłatne, rozpoczynają się 1 lipca i potrwają do 30 września 2023 r.

Praktykantom oferujemy:

  • wsparcie w uzyskaniu doświadczenia zawodowego w pracy w administracji samorządowej
  • zdobycie nowych umiejętności
  • wsparcie merytoryczne opiekuna
  • bogatą ofertę e-szkoleń dostępną na miejskiej platformie e-learningowej
  • świadczenie pieniężne za okres odbywania praktyki
  • pisemne potwierdzenie odbycia praktyki w formie zaświadczenia.

Do przesyłania swoich zgłoszeń zachęcamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej w terminie do 31 maja 2023 r. na adres e-mail: zoliborz.rekrutacja@um.warszawa.pl z dopiskiem „praktyki” i nazwy wydziału, w którym ubiegają się o praktykę.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o praktykę, w tym oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na druku obowiązującym w Urzędzie m.st. Warszawy (dokument do pobrania)
  • Curriculum Vitae (życiorys)
  • świadectwo lub dyplom, które potwierdzają posiadane wykształcenie
  • oświadczenie kandydata na druku obowiązującym w Urzędzie m.st. Warszawy (dokument do pobrania).

Szczegółowe informacje oraz wzór podania o praktykę i oświadczenie kandydata można pobrać z tej strony

Oferty praktyk wraz z podziałem na Wydziały Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy dostępne są na stronie