null

Uroczystość inaugurująca nowy rok szkolny na Żoliborzu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

5 września 2019 r. w sali Kina Elektronik przy ul. gen. Zajączka 7 odbyła się  uroczystość inaugurująca nowy rok szkolny na Żoliborzu.

Uczestniczyli w niej m.in.: Pani Dorota Łoboda – przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy, Pani Monika Kurowska – przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Dzielnicy Żoliborz oraz przedstawiciel oświatowego związku zawodowego NSZZ „Solidarność” reprezentowanego przez Pana Jacka Kamińskiego.

Zaproszeni goście, na rozpoczynający się rok szkolny, który będzie rokiem wielu wyzwań, złożyli kadrze nauczycielskiej życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości oraz pozytywnej energii do realizacji często niełatwych przedsięwzięć. 

Podczas uroczystości Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odebrał ślubowanie od 24 nauczycieli zatrudnionych w  żoliborskich szkołach i  przedszkolach, którzy w wyniku zdanego egzaminu otrzymali stopień nauczyciela mianowanego.

Po zakończeniu uroczystości odbyła się projekcja filmu pt. „Na bank się uda” w reżyserii Szymona Jakubowskiego

1

1

2

5