null

Oświadczenie w sprawie „owocobrań” w Parku Sady Żoliborskie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nie zabrania zbierania owoców z drzew w Parku Sady Żoliborskie. Jest to dobro wspólne i każdy mieszkaniec może i ma prawo swobodnie korzystać z darów natury i dobrodziejstw drzew owocowych. Zbieranie owoców przez mieszkańców na własne potrzeby jest na Żoliborzu tradycją, która jest niezmienna od wielu lat i chcemy, aby taką pozostała.

Zgłaszane do Urzędu powinny być natomiast wszystkie zorganizowane akcje, które odbywają się na terenie administrowanym i zarządzanym przez Dzielnicę. Jako zarządca Parku Sady Żoliborskie odpowiadamy za dobrostan drzew i bezpieczeństwo przebywających w nim mieszkańców.

Wbrew krążącym w internecie opiniom, cieszą nas lokalne inicjatywy mieszkańców i ich wkład w ochronę drzew owocowych, jednak odbywające się akcje powinny być skoordynowane z Urzędem. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku każdego innego wydarzenia realizowanego na terenie Dzielnicy Żoliborz.

Normą jest, że organizator wydarzenia, w porozumieniu z urzędem odpowiada za bezpieczne przeprowadzenie akcji, zobowiązany jest do pozostawienia uprzątniętego terenu oraz wspólne zorganizowanie odbioru zebranych owoców czy wywozu tych nienadających się do konsumpcji.

Realizowane na terenie parku działania powinny sprzyjać międzypokoleniowej integracji mieszkańców. Z uwagi na różne potrzeby i oczekiwania mieszkańców, dążymy do wprowadzenia jednolitych zasad organizacji wydarzeń w Parku Sady Żoliborskie, które obowiązują wszystkie inne stowarzyszenia i lokalne grupy działaczy.

Renata Kozłowska
Zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy